Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Alena Čeklovská  A-ŠTUDIO, IČO 40 034 879, zapísaná v Živnostenskom registri Číslo živn.registra: 807-12140, okresný úrad Michalovce , ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť A-ŠTÚDIO vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Alenu Čeklovskú, e-mailová adresa mail@a-studiomi.sk, telefónne číslo 0905 142 294.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť Alena Čeklovská  A-ŠTÚDIO spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti, na účely vybavovania reklamácií  aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí. Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru,  a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, históriu objednávok a informácie o súboroch cookies.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

Zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup tovarov a služieb: pre riadne vybavenie a doručenie vašej objednávky potrebujeme vaše osobné údaje. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníka: ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou, musíme k jeho vyriešeniu spracovávať vaše údaje.

Užívateľský účet: osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť.

Marketingová činnosť

–      Email marketing: e-mailové obchodné oznámenia so špeciálnou ponukou zasielame na základe vášho súhlasu. Pokiaľ máte záujem o zrušenie email marketingu, môžete sa ľahko odhlásiť priamo v oznámení, alebo využijete náš kontaktný formulár.

Zlepšovanie služieb e-shopu: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

Súbory cookies

E-shop využíva súbory cookies pre anonymnú štatistiku a pre zlepšovanie používania stránky

Čo je cookie súbor

Je to malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Na základe cookie vieme odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých uživateľov a prispôsobiť obsah ich preferenciam.  Využívame niekoľko druhov cookies a využívame k týmto účelom:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc. Tieto dáta su plne anonymizované. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú.

Analytika

Pre analytiku stránky využívame Google Analytics pre skvalitňovanie jednotlivých návštev.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Zabezpečenie osobných údajov

Zaviedli sme primerané opatrenia technického razu. Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a webovým serverom je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Pokiaľ si prajete túto komunikáciu zrušiť, môžete takto spraviť priamo v obchodnom oznámení, alebo nás kontaktovať na mail@a-studiomi.sk

Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Uplatňovanie nárokov spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO

Spoločnosť Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO. Oprávneným záujmom spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Plnenie zákonných povinností spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO

Spoločnosť Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO spracúva osobné údaje uvedené v písm.  na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať prístup k osobným údajom,  na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Alena Čeklovská A-ŠTÚDIO:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Žiadne produkty v košíku.